برنامه های عملیاتی و بازدید از فیلد مرکز برنامه های عملیاتی و بازدید از فیلد مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 

** کلیات برنامه ریزی عملیاتی دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز:
برنامه ریزی عملیاتی شامل کلیه ی فعالیت ها و گام های ویژه جهت رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی تعیین شده ی دفتر توسعه آموزش بالینی مرکز برای بازه ی زمانی کوتاه مدت (معمولاً یک یا دو ساله) در راستای نیل به اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.
بطور کلی یک برنامه ی عملیاتی جامع دربرگیرنده ی سطوح زیر می باشد که چارچوب برنامه ی عملیاتی را تشکیل می دهند:
  • اهداف کلی
  • اهداف اختصاصی
  • استراتژی های رسیدن به اهداف اختصاصی
  • گام های عملیاتی برای هر هدف اختصاصی
  • چارچوب زمانی
  • منابع ضروری و مورد نیاز
  • شاخص های سنجش و پایش عملکرد
  • پایش عملکرد
جهت دریافت برنامه ی عملیاتی مرکز در کادر زیر کلیک فرمایید.


با همکاری گروههای آموزش بالینی دستیاری مرکز برنامه بازدید از فیلد کلیه ی دانشجویان مرکز(دستیاران، انترن ها، استاجرها) در گروههای آموزشی بالینی  عفونی،نرولوژی با در نظر گیری شرایط پاندمی کووید تهیه و تدوین شده است.
  • جهت مشاهده ی کلیه ی برنامه ها با داشتن رمز ورود در کادرهای زیر کلیک فرمایید.
 

دفعات مشاهده: 354 بار   |   دفعات چاپ: 15 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA